Keuring duikflessen

Wij verzorgen ook de keuringen van duikflessen door het Stoomwezen. Dit dient één maal per 5 jaar te geschieden. De datum waarvoor dit dient te gebeuren, staat in de hals van een duikfles geslagen. Voor het onderhouden van de kraan adviseren wij dit eens in 5 jaar te laten plaats vinden. Verder kunnen wij duikflessen visueel inspecteren, zuurstof schoonmaken, inwendig stralen, uitwendig laten stralen en spuiten.

Keuringen

Keuren duikfles t/m 15 ltr inclusief inwendig stralen € 52,50
Ontroesten en spuiten voet tbv keuring € 12,50
Zuurstofschoonmaken Tank en kraan € 49,95
Prijs bij afkeuring duikfles € 45,00
Onderhoud kraan (per aansluitpunt) € 20,00

Spuiten en onderdelen

Uitwendig stralen en spuiten (wit) € 85,00
Nieuw flesnetje € 12,50
Nieuwe flesvoet € 12,50
Naam op fles, per letter €  1,50

Tanks dienen leeg, zonder netje, voet, handvat en insert te worden aangeboden voor keuring. Het laten verwijderen van deze items kost € 3,50 per item.