Huurvoorwaarden Duikschool Wobbegong

  • De huurder dient zich voorafgaand aan de huurperiode te legitimeren.
  • De huurder is persoonlijk verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit beschadiging, vermissing, diefstal en waterschade.
  • De verhuurder garandeert een correcte staat van het duikmateriaal. Eventuele beschadigingen, die geconstateerd worden voorafgaand aan de verhuurperiode, zullen op dit formulier worden aangegeven en door beide partijen worden ondertekend.
  • Voorafgaand aan de verhuurperiode dient het verhuurbedrag betaald te worden.
  • Bij verlies of niet te herstellen schade zal de verkoopprijs van het artikel in rekening worden gebracht.
  • Alle apparatuur dient uitgespoeld en droog, uiterlijk op de 1e maandag na het verstrijken van de huurperiode te worden terug gebracht. Bij het vuil inleveren van het materiaal zal € 2,50 per attribuut in rekening worden gebracht.
  • Bij het niet op tijd retourneren van het materiaal zullen de kosten van de verlengde huurperiode op basis van de dagprijs op de borg in mindering worden gebracht.
  • Indien de huurder niet over een duiktas of -kist beschikt dient hij één duikkist per uitrusting te huren om de huurmaterialen deugdelijk te kunnen vervoeren.