Change A Life

Omdat veiligheid bij duikers op nummer 1 staat geven al onze instructeurs ook EHBO/ EFR trainingen. Dit doen wij via Emergency First Response organisatie. Deze wereldwijde erkende organisatie. Daarnaast hebben wij de erkenning via het NIKTA erkenning waardoor het halen van je diploma veelal ook nog eens vergoed wordt via de zorgverzekeraar. Maar ook de BHV, EHBO, Reanimatie en AED voor bijvoorbeeld kinderdagverblijven, scholen, gastouderbureaus etc. kunnen wij geven met de passende erkenning.

EHBO en Reanimatie (AED)

In deze cursus leer je op een leuke, ontspannen en praktische manier hoe je moet reageren op medische noodgevallen, wat erg nuttig kan zijn in je dagelijkse leven. Je leert om Eerste Hulp te verlenen bij ongevallen en acute ziektes. Deze Eerste Hulp bestaat uit:

Primaire zorg

* Mond op mond beademing

* Hartreanimatie

* Werken met een defibrillator

* Stoppen van ernstige bloedingen

Secundaire zorg

* Beoordelen op verwondingen

* Ziekte beoordeling

* Verbanden aanleggen

* Spalken van breuken

Het leren werken met een defibrillator is een vaardigheid die steeds belangrijker wordt. Defibrillatoren (AED) zijn steeds vaker aanwezig in openbare gebouwen. Daar deze cursus niet aan duiken gerelateerd is, kunnen ook niet-duikers hieraan meedoen. Met het halen van je EFR brevet, hebben duikers wel gelijk aan een voorwaarde voldaan om aan de Rescue Diver en Divemaster cursus te kunnen beginnen.

Het EFR brevet is 2 jaar geldig. Men kan het geldig houden door binnen die 2 jaar een EFR update te doen. In deze update worden de Primaire zorg vaardigheden herhaald en opgefrist.

EFR/EHBO 18 oktober 2020

EFR/ EHBO 08 maart 2020

EFR/ EHBO 10 mei 202

EHBO/ EFR cursus pakket