Discover Tec Rec

Technisch duiken is de “extreme” tak van het duiken, waarbij ervaren en gebrevetteerde duikers veel dieper gaan dan de meeste sportduikers. Voor technisch duiken is aanzienlijk meer duikuitrusting en opleiding nodig om de bijkomende risico’s die dit soort duiken met zich meebrengt te kunnen beheersen. Tecduiken is niet voor iedereen geschikt, maar voor degenen die vragen om uitdaging zijn de PADI TecRec-cursussen het antwoord.

Wat is technisch duiken?

Technisch duiken wordt gedefinieerd als duiken anders dan conventionele commerciële of onderzoeksduiken, waarbij duikers dieper gaan dan de sportduiklimieten. Verder wordt het als volgt gedefinieerd, en bevat het een of meer van de volgende punten:

  • dieper dan 40 meter diepte duiken
  • stage-decompressie vereist.
  • duiken in een overdekte omgeving waarbij men verder dan 40 meter vanaf de oppervlakte is.
  • versnelde decompressie en/of het gebruik van verschillende gasmengsels tijdens de duik.

Wat met mijn materiaal?

Gebruik duikmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

Deelname vereisten

  • gebrevetteerd zijn als PADI Open Water Diver of gelijkwaardig brevet
  • minimum 18 jaar oud zijn
  • minimum 10 gelogde duiken hebben

De cursus omvat

  • 1 theorieles
  • 1 zwembad
  • extra optie: buitenwaterduik

Prijs cursus Padi Discover Tec  € 75,-

voor meer informatie en data stuur ons een bericht