Beschrijving

Tijdens deze PADI Stroom duiker specialty leer je de technieken die je moet beheersen om veilig te duiken in deze getijdenwateren. De cursus bestaat uit een theorieles, waarin je o.a. leert met een getijdentabel te werken en de verschillen tussen kentering, doodtij en springtij aan bod komen. Ook leer je om stromings duiken te plannen. Verder doe je in het zwembad een opfrisduikles en ga je ook oefenen in het oplaten van een decoboei. Het gebruik hiervan is in veel gebieden verplicht tijdens stroomduiken. Daarna ga je twee stromingsduiken maken, waarbij je de geleerde theorie in praktijk kunt brengen.

Inclusief cursus boek en certificering!